آزمون آیلتس کامپیوتری راحت تر است یا کاغذی

آزمون آیلتس کامپیوتری راحت تر است یا کاغذی؟

اگر به دنبال مهاجرت کاری و یا تحصیلی هستید، گرفتن مدرک آیلتس یکی از الزامات است. بنابراین آمادگی و شرکت در این آزمون را در راس امور خود...

ادامه مطلب