المان های وودمارت

المان پست ها - ماسونری

6 راه موثر در یادگیری زبان انگلیسی

6 راه موثر در یادگیری زبان انگلیسی

هنگام یادگیری زبان انگلیسی ، مهم است که انگیزه خود را بالا نگه دارید. مانند هر وظیفه ای ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که این کار کم...

ادامه مطلب

آزمون آیلتس

در مورد آزمون آیلتس چه می دانید؟

در مورد آزمون آیلتس چه می دانید: ۱. آزمون آیلتس یک آزمون بین المللی استاندارد بوده که سطح دانش زبان انگلیسی افراد را می سنجد. ۲.آزم...

ادامه مطلب

اهمیت زبان انگلیسی در کودکان

اهمیت یادگیری زبان انگلیسی در کودکان

اهميت يادگيرى زبان انگليسى در كودكان: 1️⃣کودکانی که دوزبان یعنی انگلیسی وفارسی راهمزمان می آموزند ،خلاقیت بیشتری درآینده خواهندداشت....

ادامه مطلب

المان های وودمارت

وبلاگ پیشفرض

آزمون دولینگو/Duolingo چیست؟

آزمون Duolingo یک آزمون آنلاین است که ازطریق رایانه شخصی خود در این آزمون شرکت می کنید. مانند تافل و آیلتس، هر چهار مهارت زبان: خواندن،...

ادامه مطلب

6 راه موثر در یادگیری زبان انگلیسی

هنگام یادگیری زبان انگلیسی ، مهم است که انگیزه خود را بالا نگه دارید. مانند هر وظیفه ای ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که این کار کم...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

وبلاگ با تصاویر کوچک

6 راه موثر در یادگیری زبان انگلیسی

هنگام یادگیری زبان انگلیسی ، مهم است که انگیزه خود را بالا نگه دارید. مانند هر وظیفه ای ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که این کار کم...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

وبلاگ شطرنجی

6 راه موثر در یادگیری زبان انگلیسی

هنگام یادگیری زبان انگلیسی ، مهم است که انگیزه خود را بالا نگه دارید. مانند هر وظیفه ای ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که این کار کم...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

وبلاگ چندگانه

دوره های مکالمه

آزمون دولینگو/Duolingo چیست؟

آزمون Duolingo یک آزمون آنلاین است که ازطریق رایانه شخصی خود در این آزمون شرکت می کنید. مانند تافل و آیلتس، هر چهار مهارت زبان: خواندن،...

ادامه مطلب

دوره های مکالمه

6 راه موثر در یادگیری زبان انگلیسی

هنگام یادگیری زبان انگلیسی ، مهم است که انگیزه خود را بالا نگه دارید. مانند هر وظیفه ای ، ممکن است مواقعی وجود داشته باشد که این کار کم...

ادامه مطلب

المان های وودمارت

کاروسل در پست