دوره ترمیک مکالمه زبان

دوره ترمیک مکالمه زبان

دوره ترمیک مکالمه زبان

کتاب های cutting edge  مربوط به دوره ترمیک مکالمه زبان است که توسط انتشارات پیرسون برای بزرگسالان در شش سطح ( مبتدی تا پیشرفته ) به چاپ رسیده اند. این دوره که از انگلیسی بریتانیایی بهره می برد سعی کرده است تا روی هر چهار مهارت شنیداری ، گفتاری ، نوشتاری و درک مطلب تمرکز کند ، هرچند بیشترین تمرکز این دوره روی واژگان و گرامر می باشد.

زبان آموزان قادر هستند به طور میانگین هر سطح آموزشی را در طی 5 ترم به پایان برسانند.

لازم به ذکر است کتاب oxford word skills   به عنوان کتاب آموزشی در طی دوره ترمیک مکالمه زبان تدریس شده تا کمک ویژه ای باشد برای ارتقاء دایره لغات زبان آموزان.

Cutting Edge starter

(units1-4)CESa
(units5-8)CESb
(units9-12)CESc

Cutting Edge Elementary

(units1-4)CEEa
(units5-8)CEEb
(units9-11)CEEc
(units12-14)CEEd

Cutting Edge Pre Intermediate

(units 1-3)CEPIa
(units 4-6)CEPIb
(units 7-9)CEPIc
(units 10-12)CEPId
(units 13-14)CEPIe

Cutting Edge Intermediate

(units 1-3)CEIa
(units 4-6)CEIb
(units 7-9)CEIc
(units 10-12)CEId

Cutting Edge Upper Intermediate

(units 1-3)CEUIa
(units 4-6)CEUIb
(units 7-9)CEUIc
(units 10-12)CEUId

Cutting Edge Adavanced

(units 1-3)CEAa
(units 4-6)CEAb
(units 7-8)CEAc
(units 9-10)CEAd

ارتباط با ما

برای دریافت مشاوره و یا تعیین سطح رایگان فرم را تکمیل کرده و در کوتاه ترین زمان منتظر تماس ما باشید و یا با شماره های آموزشگاه تماس حاصل فرمایید

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه