اهميت يادگيرى زبان انگليسى در كودكان

اهميت يادگيرى زبان انگليسى در كودكان

1️⃣آموزش زبان انگليسى در كودكان باعث رشد و افزایش میزان خلاقیت در آن ها میشود. کودکانی  که دو زبان یعنی انگلیسی و فارسی راهمزمان می آموزند ، خلاقیت بیشتری درآینده خواهند داشت.

 

زبان انگلیسی در کودکان

2️⃣ کودکانی که به دوزبان تسلط دارندنتایج بهتری درآزمون ها کسب می کنند.
3️⃣ یادگیری زبان انگليسى در كودكان باعث افزایش اعتماد به نفس در آن ها می شود.
4️⃣ بهترین سن براى شروع يادگيرى زبان انگليسى ٦ سال مى باشد.
5️⃣ کودکان دوزبانه سریعتر از کودکان دیگر بامحیط های جدید خو می گیرند و ترس کمتری درارتباط برقرار کردن بادیگران خواهند داشت.
6️⃣ کودکانی که مسلط به زبان انگليسى هستند شانس بیشتری برای داشتن شغل بهتر خواهندداشت.مشاهده دوره مکالمه زبان انگلیسی

 

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه