مشاوره آموزشی

مشاوره 02634217402 - 02634493983

آموزشگاه زبان صادقی حریری

اولین آموزشگاه برگزار کننده ی دوره های ترمیک مکالمه در کرج

دوره های تربیت مدرس | آموزشگاه زبان کرج

 دوره هاى حضورى و آنلاين مربيگرى ويژه اساتيد

دوره های ترمیک مکالمه | آموزشگاه زبان کرج

تنها برگزار كننده دوره هاى مكالمه به صورت ترميك در آموزشگاه های زبان کرج

سیلابس های آموزشی | آموزشگاه زبان کرج

منطبق بر انتشاراتMacmillan, Pearson,Oxford, و TESOL Canada

دوره های آموزشگاه زبان صادقی حریری

دوره های آیلتس | آموزشگاه زبان کرج

دوره های ترمیک | آموزشگاه زبان کرج

دوره های مکالمه | آموزشگاه زبان کرج

دوره های زبان آلمانی | آموزشگاه زبان کرج

دوره های زبان فرانسه | آموزشگاه زبان کرج

دوره های کودکان | آموزشگاه زبان کرج

رویدادهای آینده

آموزش مکالمه به صورت آنلاین | آموزشگاه زبان کرج

ثبت نام دوره های مبتدی

ثبت نام دوره های مبتدی ویژه کودکان

ثبت نام دوره های مبتدی مکالمه | آموزشگاه زبان کرج

ثبت نام دوره های مبتدی مکالمه | آموزشگاه زبان کرج

آموزش مکالمه به صورت آنلاین | آموزشگاه زبان کرج

IELTS Writing Task 12 General Academic | آموزشگاه زبان کرج